https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/7d8501/

http://uizpri.zzttzy.cn

http://atekmz.jocabean.com

http://kcd27m.buttpadd.com

http://olasti.24puzzle.com

http://axncb9.hsmotor.com.cn

http://rn4j2n.lpo1capital.com

http://gdo0u5.susan52.com

http://77m4nz.khleeji.com

http://xuegen.ybhangkong.cn

http://mn7ezm.ragta.cn

首页|新闻|图片|评论|共青团|娱乐|时尚|财经|军事|体育|创业就业|高校|旅游|发现|视频|汽车|青春励志
空中网完成私有化 从纳斯达克摘牌
发稿时间:2018-10-20 08:26:37 来源: TechWeb 中国青年网

  4月14日消息,空中网北京时间今早宣布,已完成私有化交易,并已请求纳斯达克交易所对股票摘牌。

 空中网 的图像结果

  此次对空中网实施私有化的是该公司董事长王雷雷牵头的财团,其他成员包括Gongqingcheng Wujiang Xingyao Investment Management Partnership 、Hexie Chengzhang Phase II (Yiwu) Investment Center等。

  根据去年12月1日达成的确定性协议,财团以每股美国存托股(ADS)7.55美元的价格对尚未持有的空中网股权实施收购。这一价格较最早的报价有所降低。

  空中网于2018-10-20收到上述财团的私有化要约,要约价为每股美国存托股8.56美元,但私有化进展缓慢。

  1年多后的2018-10-20,财团发出修改版要约,要约价下调至每股美国存托股7.55美元。该价格较空中网2018-10-20收盘价溢价17.8%,较双方签署确定性协议前一日2016年11月30收盘价溢价13.4%。(小峰)

原标题:
责任编辑:
热图

排行

热搜

排行

关于我们联系我们广告服务人才招聘中国互联网举报中心 Youth.cn. 请发送qnb至10658000 订阅手机青年报

共青团中央主办 共青团中央网络影视中心承办 版权所有:中国青年网
信息网络传播视听节目许可证0105108号 京|ICP备11020872号-17 京公网安备110105007246
x
铁岭县 吴家一村 甲里桥 友谊西区 两坪乡 中和镇 牤牛桥社区 佐龙乡 连湾六队 喻寺镇 李孝河乡 永吉县 开平市国营石榴塘农场 支扎藏族乡 狼各庄西村 张湾街道 柳芳北里 仲尼乡 龙柏街道 中庄乡 柳河沟镇 仪征 江苏昆山市千灯镇 羊倌院子 江苏海门市海门镇
天津早点加盟车 早点小吃加盟店 早餐 来加盟 早点加盟店排行榜
港式早餐加盟 美味早餐加盟 特色早餐店加盟 五芳斋早餐加盟 传统早餐店加盟
山东早餐加盟 江西早点加盟 中式早餐加盟 安徽早餐加盟 早点加盟连锁
江西早点加盟 传统早餐店加盟 正宗早点加盟 娘家早餐加盟 早餐加盟开店