https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

http://qi61qn.punjabigk.com

http://onztb5.boingad.com

http://sac5ck.yktajggm.cn

http://pmoilj.bandebrewing.com

http://huxdvt.filtertruck.com

http://0owdli.thai-mp3.com

http://cqn6bt.scavvy.com

http://qtlk53.lexiutuan.com

http://xpib53.ynitrd.com

http://ivdhpx.010gold.cn

当前位置:新闻 > 社会新闻 > 正文

30多名驴友穿越鳌太遇暴风雪失联 已发现2具尸体

2018-10-20 02:07:19  陕西都市快报    参与评论()人

(原标题:数十名驴友五一假期穿越鳌太线,遭遇暴风雪被困,至今仍有多人失联!)

借着五一小长假,很多登山爱好者选择外出登山探险,穿越鳌太成为热门线路之一,就在今天,一条朋友圈引起了所有人的注意:秦岭鳌太穿越,3日凌晨被困5人,其中上海和嘉定2人,被困超过30小时,上山队伍中有可能不下于30人下路不明。

30多名驴友穿越鳌太遇暴风雪失联 已发现2具尸体

随后这一消息,记者在陕西秦岭应急救援中心得到了证实。

救援中心工作人员:“今天中午十一点多,我们接到太白景区的求助电话,说是有多人被困在了太白山顶,求助我们前去救援。”

救援队说,他们初步了解到这次被困的有三支驴友队伍,几乎都是在4月30号左右上的山,发生意外的时间是5月2号。

救援中心工作人员:“最新了解的情况是5月2号左右,他们遇到了大风雪,被困到了水窝子一带。”

30多名驴友穿越鳌太遇暴风雪失联 已发现2具尸体

鳌太穿越海拔高、气候多变、路况复杂,整个穿越过程大都行走在冰川遗迹形成的石海之间,遇到恶劣天气就十分危险,但正因为如此,这是一条国内外专业驴友都向往挑战的一条线路。由于前天山上突降暴风雪,救援队员初步判断失联原因可能跟气温有关。与此同时,记者从曙光救援队太白山支队了解到,目前他们在山上已经发现了两名遇难驴友。

救援队工作人员:“一点左右,在跑马梁附近发现了一具男性尸体,第二具尸体是下午五点半左右,在距跑马梁一个小时候路程的地方发现的。从队员到现场的情况来看,驴友都是失温(致死)。”

什么是鳌太穿越鳌太穿越,即秦岭鳌山太白穿越。

鳌山,也称西太白。位于陕西省太白县,海拔3476米,是秦岭第二高峰。

太白山,位于陕西眉县与周至县交界处,主峰拔仙台,海拔3767.2米,秦岭最高峰。

由鳌山沿秦岭山脊徒步至太白山,被户外界称为“鳌太穿越”。

目前,西安的多支救援队已经紧急前往出事地太白山进行救援,点ZAN愿剩下的人平安归来无事!

(责任编辑:曲格林 CN064)
 
宽仁社区 嘉乐苑 珠宝屯村 内蒙古医学院第一附属医院 北白村 瑞尔城市空间 第一监狱 上海浦东新区唐镇 广祥 五里河街道 桂城加油站 同美 二酉乡 藤桥镇 东沿头 苏堤路华鹊里 高家坡社区 塔科马 佃坪乡 石龙官庄 城阳区 沙发城中街 船塘镇 曲阳新村 曹庙乡
健康早餐店加盟 中式早餐加盟 早餐连锁 加盟 早点加盟培训 早餐店 加盟
早餐馅饼加盟 包子早餐加盟 移动早点加盟 早点工程加盟 湖南特色早点加盟
清真早餐加盟 大华早点怎么加盟 早点加盟项目 早餐加盟费用 早餐早点店加盟
特色早点小吃加盟 早点来加盟店 早点连锁加盟店 早点加盟连锁 加盟 早点